Koordynator główny / merytoryczny projektu WF z AWF

prof. dr hab. Bartosz Molik
prof. dr hab. Bartosz Molik
Warszawa

Koordynator Merytoryczny Kongresu WF z AW

prof. dr hab. Jerzy Sadowski
prof. dr hab. Jerzy Sadowski
Biała Podlaska

Koordynator organizacyjny ds. Kongresu

dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko
dr hab. prof. AWF Jolanta Żyśko

Moderator bloku tematycznego Między chcę a muszę, czyli odkryjmy wychowanie fizyczne na nowo. / Koordynator strefy „Poznaj Fundamentalne Umiejętności Ruchowe”

dr hab. prof. AWF Hubert Makaruk
dr hab. prof. AWF Hubert Makaruk
Warszawa

Moderator bloku tematycznego "Aktywny fizycznie dla zdrowia w przyszłości - działania systemowe oraz przykłady dobrych praktyk". / Koordynator strefy sportowo-rekreacyjnej

dr hab. prof. AWF Paweł Tomaszewski
dr hab. prof. AWF Paweł Tomaszewski

Moderator bloku tematycznego "Aktywny fizycznie dla zdrowia w przyszłości - działania systemowe oraz przykłady dobrych praktyk"

dr Zuzanna Mazur
dr Zuzanna Mazur
Warszawa

Moderator bloku tematycznego "Koncepcja alfabetu ruchowego"

prof. dr hab. Andrzej Kosmol
prof. dr hab. Andrzej Kosmol
Warszawa

Koordynator strefy "Alfabetu Ruchowego"

dr Agnieszka Kurek-Paszczuk
dr Agnieszka Kurek-Paszczuk

Ekspert bloku tematycznego Między chcę a muszę, czyli odkryjmy wychowanie fizyczne na nowo

Piotr Adamczewski
Piotr Adamczewski
Dariusz Kowalik
Dariusz Kowalik

Ekspert bloku tematycznego "Koncepcja alfabetu ruchowego"

dr Katarzyna Płoszaj, pedagog
dr Katarzyna Płoszaj, pedagog
dr Wiesław Firek, filozof, metodyk
dr Wiesław Firek, filozof, metodyk
dr Ireneusz Cichy, metodyk
dr Ireneusz Cichy, metodyk
dr hab. Dorota Groffik, metodyk
dr hab. Dorota Groffik, metodyk
dr hab. prof. AWF Adam Kantanista
dr hab. prof. AWF Adam Kantanista

Ekspert bloku tematycznego "Aktywny fizycznie dla zdrowia w przyszłości - działania systemowe oraz przykłady dobrych praktyk"

prof. dr hab. Michał Bronikowski
prof. dr hab. Michał Bronikowski
dr Hanna Nałęcz
dr Hanna Nałęcz
Sylwester Kolibabski - Dyrektor SP 154
Sylwester Kolibabski - Dyrektor SP 154
Warszawa

Ekspert debaty "Zdrowe i sprawne dziecko"

Dariusz Buza - Dyrektor Departamentu Sportu dla Wszystkich w Ministerstwie Sportu i Turystyki
Dariusz Buza - Dyrektor Departamentu Sportu dla Wszystkich w Ministerstwie Sportu i Turystyki
inż. Piotr Dobrzyński - Dyrektor Nowych Technologii i Informatyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki
inż. Piotr Dobrzyński - Dyrektor Nowych Technologii i Informatyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki
dr n. społ. Anna Dzielska - Instytut Matki i Dziecka
dr n. społ. Anna Dzielska - Instytut Matki i Dziecka
Warszawa
prof. Małgorzata Łukowicz
prof. Małgorzata Łukowicz
dr Anna Turosz
dr Anna Turosz
dr Marta Flis-Masłowska
dr Marta Flis-Masłowska
prof. Małgorzata Drywień
prof. Małgorzata Drywień