Idea Kongresu


Ideą Kongresu WF z AWF „Aktywny dzisiaj dla zdrowia w przyszłości” jest zaprezentowanie idei kompleksowego i innowacyjnego podejścia do aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w naszym kraju - „od alfabetu ruchowego do identyfikacji talentu”. Badania kondycji fizycznej i fundamentalnych umiejętności ruchowych potwierdziły bardzo niski poziom sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych dzieci w Polsce. Niepokojąca diagnoza wskazuje na pilną potrzebę wdrożenia kompleksowych rozwiązań ukierunkowanych na kształtowanie fundamentalnych umiejętności ruchowych, a także idei alfabetu ruchowego. Działania, które proponujemy mają na celu upowszechnienie i podkreślenie znaczenia aktywności fizycznej w życiu człowieka.

dowiedz się więcej

Program


Kongres obejmować będzie konferencję prasową, debatę, część praktyczną poświęconą uczniom oraz część teoretyczną dedykowaną nauczycielom wychowania fizycznego.

Część praktyczna
Część dyskusyjna

Eksperci


Gośćmi Kongresu będą autorytety naukowe oraz wybitni eksperci i naukowcy z różnych dziedzin nauk o zdrowiu i kultury fizycznej.

dowiedz się więcej

PROGRAM KONGRESU